2012-03-23
Birgitta Jernström
Gallerisida 2


9

Blå

Olja på duk


10

Stele

Olja på duk11

Jockey

Olja på duk12

Solitude

Etsning13

Gotland

Etsning


14

Marsch

Olja på duk


15

Salsa

Olja på duk


16

Jalousie

Olja på duk

Birgitta har flera verk på följande webbsajter:

I.C.U-International Cultural Union Femina festival 2001

www.vgg.se/birgitta/birgj.htm

www.birgittajernstrom.se

Birgitta Jernström
Linnégatan 41, 114 58 Stockholm
telefon 08-663 06 50