2009-01-08
Svenska
    

"Marin" - Lithografi
   
 
    
Inger Beckman's work has been purchased
by many organizations . . .

    
ACO-Läkemedel Kalmar läns landsting Sociala roteln
Ar-Bolaget Karolinska Sjukhuset Stockholms läns landsting
Atlas Copco Kema Nobel Swedish Match
BPA LKB-Produkter Svenska Handelsbanken
Burseryds Träindustri Lundbergföretagen Svenska Unilever
Bångstads Revisionsbyrå Länssparbanken Svenska Statoil
Chase Manhattan Bank Länstyrelsen i Stockholm Sparbankernas Centralorg.
Dynator Natur och Kultur Sveriges Exportråd
Ekerö kommun Nordbanken Sveriges Industriförbund
Enator Nordreklam Sveriges Läkarförbund
Esselte Studium Norrtälje Kulturnämnd Tekn. Högskolan Stockholm
Eurocard/Köpkort Nya Wermlands Tidningen Tibnor
Flakt Bertil Olsson Revisionsbyrå Trygg-Hansa
Fysioterapicentrum PEKÅ VPC
Förenade Liv Philips Walleniusrederierna
Företagskapital Postverket Vincent Förlag
Första Sparbanken Price Waterhouse Vinge Advokatfirma
Försäkringskassan Reveko Vitrum
Holmens Bruk Rev.gr. Lindeberg & Co Wolters Kluwer
Honeywell Bull Riksdagens Förvaltningsk. Värmlands lantmän
Huddinge Sjukhus SMS ÅFA
Johnson Line SPP Öhrlings Revisionsbyrå
Jordbrukets Försäkringskassa Samhällsrådet Östgöta Enskilda Bank
Kamewa Seelig Östergötlands läns landsting
    
Inger Beckman
telephone 0431-36 19 11 - mobile 070-216 62 87
e-post