10/31/2008
galleri 1
galleri 2
bakgrund
Om mitt arbete
aktuellt
Hedy Jolly-Dahlström
Tankar kring min konstutövning
Några ord
om mitt arbete

av Hedy Jolly-Dahlström

Jag vill förmedla en känsla där det finns lust till livet, där människan är i centrum.

Urnan är urformen.
En inre ingivelse är ett måste för en början av ett nytt arbete.
När jag tecknar vill jag komma till ett tillstånd där handen utför rörelsen och när jag arbetar med skulptur är jag sökande och tvivlande tills jag kommer till ett slutskede.
När jag lyckats med det är det uttrycket som är det viktiga för mig.

Tiden som går ger mig svar

Blå komposition
2.1 x 2.1 m, Sockel rostfritt stål. Figurerna i blå sandsten
.
Hedy Jolly-Dahlström
Torngatan 1, 25234 Helsingborg, 042-12 65 32