2009-01-08
english

    
Inger Beckman
Curriculum Vitae

Född i Stockholm - bosatt i Skåne.
   
Sedan 1973 har jag deltagit i ett stort antal separat och samlings-utställningar, och efter 1983 har mina verk visats utomlands i USA, Norge, Finland och England.
   
1950-talet   
   
Mitt intresse för att rita och måla inspirerades tidigt av Hertha Olivet, som lade grunden till Nyckelviksskolan redan 1958. Mina konstnärliga ambitioner tillät mig vinna flera teckningstävlingar under ungdomstiden.
     

1965-76
  
Studieresor i Europa efter studentexamen. Fortsatte i olika konstskolor vid sidan av familjeliv och yrkesverksamhet inom bl a förlagsbranschen. Utbildning på Berghs (1970-72) DBR
 
1977-79
   
Arbetade på Svenska Dagbladet samt studerade grafisk formgivning vid Konstfackskolan 1978-79.
  
1979-98
  
Öppnade i maj -79 Collection Workshop i Stockholm med konstutställningar, omdöptes 1982 till Galleri Humlan. Mer än hundratalet konstnärer har visat sina verk.
   
1981-82
  
Arrangerade sommarutställningar och workshops på Norrvikens Trädgårdar, Båstad.
  
1986-91
  
Arbetade delvis i London och hade 15 utställningar bland annat på The International Contemporary Art Fair 1985 och 1986.
  
1991-95 Sommar utställningar på Galleri Inger Beckman i Båstad.
  
1989-98 Nyöppnad utställningslokal, Galleri Beckman, Stockholm.
   
2000 Flyttar till Skåne efter 20 års utställningsverksamhet och målar i egen ateljé
     

Konstnärlig utbildning
1958 Nyckeviksskolan, för rektor Hertha Olivet, Lidingö
1967 Idun Lovéns Konstskola, Stockholm
1976 Stora Konstkursen, Stockholm
1977 Erna Owesen, Lidingö
1978 Accademia di Capri, Italien
1978-79 Konstfackskolan, grafisk formgivning, Stockholm
1980 Royal College of Art, summer workshop, London
Medlemskap i föreningar
FSK - Föreningen Svenska Konstnärinnor - 1981 ->
Ladies Circle 1972-82
Zonta Interntional, Lidingö 1985-> (Ordf. 3 år)
Zonta Interntional, , Helsingborg 2001 ->
The Arts Club, London 1987-97
The Chelsea Arts Club, London 1987-97
Lions Club, Båstad 2002
               
Inger Beckman
telefon 0431-36 19 11 - mobil 070-216 62 87
e-post