2009-01-08
english
    

"Marin" - Lithografi
  
 
   
Inger Beckmans verk är inköpta av
kommuner, landsting och företag, bl.a.

   
ACO-Läkemedel Kalmar läns landsting Sociala roteln
Ar-Bolaget Karolinska Sjukhuset Stockholms läns landsting
Atlas Copco Kema Nobel Swedish Match
BPA LKB-Produkter Svenska Handelsbanken
Burseryds Träindustri Lundbergföretagen Svenska Unilever
Bångstads Revisionsbyrå Länssparbanken Svenska Statoil
Chase Manhattan Bank Länstyrelsen i Stockholm Sparbankernas Centralorgan
Dynator Natur och Kultur Sveriges Exportråd
Ekerö kommun Nordbanken Sveriges Industriförbund
Enator Nordreklam Sveriges Läkarförbund
Esselte Studium Norrtälje Kulturnämnd Tekn. Högskolan Stockholm
Eurocard/Köpkort Nya Wermlands Tidningen Tibnor AB
Flakt Bertil Olsson Revisionsbyrå Trygg-Hansa
Fysioterapicentrum PEKÅ VPC
Förenade Liv Philips Walleniusrederierna
Företagskapital Postverket Vincent Förlag
Första Sparbanken Price Waterhouse Vinge Advokatfirma
Försäkringskassan Reveko Vitrum
Holmens Bruk Revisionsgruppen Lindeberg & Co Wolters Kluwer
Honeywell Bull Riksdagens Förvaltningskontor Värmlands lantmän
Huddinge Sjukhus SMS ÅFA
Johnson Line SPP Öhrlings Revisionsbyrå
Jordbrukets Försäkringsk. Samhällsrådet Östgöta Enskilda Bank
Kamewa Seelig Östergötlands läns landsting

Inger Beckman
telefon 0431-36 19 11 - mobil 070-216 62 87
e-post