4/14/2009
   Inger Beckman            
Intensivkurs i Kreativt Bildskpande
Program för 2 dagars workshop
Max 5 deltagare

Dag 1 Kl 9 Frukostkaffe med presentation
Förväntningar och önskemål
Materialgenomgång

Kl 10 Teknikövningar i teckning och måning
Rytm, volyum och röärelse i bild
Motiv och tema - betydelse

Kl 12 Lunch

Kl 13 Fritt måleri och handledning

Kl 16 Genomgång av dagens arbete
Komposition och analys
Planering av morgondagen

Kl 17 Dagen avslutas
Dag 2 Kl 9 Frukost och materialval
Vi väljer motiv och åker ut i naturen
Fritt måleri och handledning

Kl 12 Lunch

Kl 13 Fritt måleri och handledning
i färg, form och perspektiv
e-post Kl 16 Avslutning av dagens arbete
genomgång och behållning
upp