25615 besökare sedan 2008 09 01___ tidigare 5,664 besok 2004-08__  rev 2008-11-11
Måleri & grafik
Glas- & monumentalkonst
     Katalog   
Nils Möller
1917 - 2004

Minneswebbsajt
Texter av Karl-Erik Eliasson

Nils Möller föddes i Nyhamnsläge och tillbragte sina första levnadsår nära havet och fäladen. Familjen flyttade till Ängelholm när han var 8 år där han hade sitt hem under hela livet.

Nils utbildades på Konstfackskolan och blev klar 1945. Hans professionella-karriär började med en resa till Paris och han arbetade med sin konst fram till slutet av sitt liv i 2004.Förarbete till Glasmålningen "Gemenskap"

Nils Möller illustrerade böcker och tidskrifter för i första hand Bonniers och Bibliofila klubben i början på sin konstnärsbana.

De verkligt stora uppdragen blev förstås Bibliofila klubbens utgåvor. Bland dessa finns Stagnelius: "Tretton dikter med åtta originaletsningar, handsignerade av Nils Möller".

Der finns inslag av mysticism i Möllers natursyn. Kanske just därför blir mötet mellan honom och Stagnelius en sådan fullträff.
Till vänster: Linjeetsning "Signe" 27 x 17 cm.

1947 kom Nils Möller in på Konstakademiens grafiklinje i Stockholm. Efter avslutade akademistudier flyttade han över till en mera närliggande nordisk huvudstad, nämnligen Köpenhamn, där han 1951-52 följde undervisningen på Konstakademien.

Till vänster:
"Landskap" olja
67 x 60

Nils Möller berättar hur för honom koloriten är måleriets viktigaste andliga kraft. Det är med den han vill bygga rummet och ge spänning åt bilden. Man märker, att just den här frågan har sysselsatt honom mycket och att tveklösheten i hans bekräftelse har mognat under många intensiva ateljétimmar.
Till vänster:
"Epilog" olja
73 x 58

Ett oavviskligt krav, som konstnären tydligen har ställt på sig själv, är en fullständiga behärskningen av det formella. Han har inte ryggat tillbaka för den självdisciplin och den nödvändiga uthålligheten i den formella träningen, som konstutövningen på professionell nivå kräver.

Till vänster:
"Visan i trädet" olja
90 x 68
Till vänster:
"Kikarsikte och kruscifix" olja
40 x 52Till vänster:
"Vårflöde" olja
27 x 35

Se på Nils Möllers Glaskonst och stora utsmyckningar - klick här
Nils Möller minneswebbsajt
e-post