English please
Måleri & grafik
Glas- & monumentalkonst
In Memorium
2005-01-11
Nils Möller
1917 - 2004

Minneswebbsajt

Inför en minnesutställning 15 jan - 12 feb 2005
Vernissage lördag 15 jan kl 11-14
Ängelholms Kuilturnämn och Ängelholms Konstförening

Nils Möller in memoriam

Det känns både hedrande och ansvarsfullt för Ängelholm Konstförening att i samarbet med Kulturnämnden få öppna Galleri Moments utställningssäsong 2005 med en minnesutställning med Nils Möllers konst. Samtidigt känns det emellertid alldeles självklart att det bir så. Nils var inte bara en av de fyra konstnärer som deltog i den allra första utställlingen på det lille Galleri Momenyt som vi idag har i biblioteket.

Dessutom var Nils under åren 1953 till 1967 medlem av Konstföreningens styrelse och under ett halvårs tid 1961-62 var han dess ordförande. Ängelholms kommun, Ängelholms Konstförening och Galleri Moment är verkligen Nils hemmaplan.

Man kan utan överord säga att Nils trots sin personliga blygsamhet var Ängelholms och regionens ledandre konstnär under närmare fem decennier. Han börjagde sin konstnärsbana som tecknare och bokillustratör, men snart blev det genom sina grafiska blad och oljemålningar han blev känd för konstpubliken. Han utställde flitigt framför allt i Malmö. Helsingborg och Ängelholm och många blad och målningar letade sig iväg till privata hem och institutioner i trakten. Från mitten av 50-talet och till sent 90-tal fick Nils sedan allt fler stora utsmyckningsuppdrag, glasmålningar, väggmålningar, reliefer och andra verk, som nu smyckar offentliga miljöer runt om oss.

Nils Möller var en mångsidig och välutbildad konstnär, utbildad vid såväl Konstfack och Konstakademien i Stockholm som Akademien i Köpenhamn. 1966 tilldelades han Ängelholms kommuns kulturpris och 1982 Kristianstads läns landstings kulturpris.

Det är vår förhoppniing att denna minnes utställning, som sammanställts i samarbete med Nils hustru Aina och sonen Pontus, skall kunna ge besökarna en rättvisande bild av Nils Möllers personlia och mångsidiga livsverk.

Ängelholm i januari 2005
Kjell Rosén
Ordförande i Ängelholms Konstförening
Nils Möller
e-post Pontus Möller
Konst i Norden Register | Upp