Måleri & grafik
Glas- & monumentalkonst
     Katalog   
Konstnären Nils Möller
Katalog
Nils Möller är född i Nyhamnsläge, Malmöhuslän den 20 nov 1917.
Föräldrar styrman Johan Möller och hans hustru Hela f Lindström.
Gift 1952 med Aina (född Lövander). En son Pontus, arkitekt
Han gick bort 5 februari 2004

Utbildning 1942-45

1947-51
1951-52
Övrigt
Högre Konstindustriella skolan (Konstfackskolan) Stockholm
Konstakademin, Stockholm
Konstakademin, Köpenhamn
Sutdieresor i Frankrike, Italien och England bl.a
Representerad xxx Nationalmuseum, Stockholm
Göteborgs konstmuseum
Malmö konstmuseum
Helsingborgs konstmuseum
Eskilstuna konstmuseum
Linköpings konstmuseum
Konung Gustav VI Adolfs samlingar
Samlingar i Tokyo, New York och Köpenhamn
Statens Konstråd
Ett flertal landsting
Stipendier och
Kulturpris
1945
1955
1966
1971
1972
1978
1982
Konstfackskolans utlansstipendium
Tidningen Frihets Konststipendium
Ängelholms stads kulturpris
Statligt stipendium
Statligt Stipendium
Statligt konstnärsbidrag
Kristianstads läns landstings kulturpris
Seperat
utställningar
1952
1955
1956
1962
1975
1986
1957
1950
1955
1963
1947
1973
1984
Charlottenborg Köpenhamn
Charlottenborg Köpenhamn
Helsingborg
Helsingborg
Helsingborg
Vikingsberg
Stockholm
Malmö
Malmö
Malmö
Ängelholm
Ängelholm
Ängelholm
Samlings
utställningar
xxx Unga tecknare,
Nationalmuseum
Stockholmssalongen Liljevalchs,
Skånes Konstförening
Grafiska Sällskapets vandringsutställningar i Sverige
.......och utlandet
Svensk färggrafik
Helsingborgs konstförening
Kristianstadssalongen
m.fl.
Offentliga verk
1956


1958


1964


1965


1968

1968

1968

1969


1971

1971


1972


1973


1973


1973


1974


1974


1975

1976


1980


1980


1980


1982


1982


1983


1985

1992

1984

1995
Profeterna Hosea, Jesaja, Glasmålningar. Rebbelberga kyrka 1,6x0.38 m per st.
     
Kunskapens träd, Fogputsdekor, Stransängsskolan Båstad, 2 väggfält 7x3 m
        
Teckenspel, Glas-betongrelief. Åsboskolan Ängelholm i sektioner över väggyta. 13,5x2.6 m.
       
Livscirkeln, 2 st glasmålningar. Heliga korsets kapell, Ängelholm 1,4x0,45 m per st.
     
Julevangeliet, glasmålning i Kvidinge kyrkas kor 2,60x1,10 m.
      
Påskevangeliet, glasmålning i Kvidinge kyrkas kor 2,60x1,10 m.
        
Ordet. glasmålning i Kvidinge kyrkas kor 2,60x1,10 m.
   
Expanderande rörelse, glasmålning, arkitekturglas. Rebbelberga kyrka 0,50x0,15 m.
            
Vårhändelse, olja, Polishuset, Ängelholm 1,80x1.35 m.
   
Fågeln, ljuset, korset, grå granit. Urnlunden i Rebbelberga 1,60 m hög.

Händelse i blomkalk, polykrom relief i trä och luminius. Nya lasarettet Ängelholm 7,0x2,5 m.

Kretslopp, järnsmide- och glasrelief. Nordv. Skånes sparbank, Ångelholm 2,20x1,75 m.

Gemenskap, glasmålning, arkitekturglas. Församlingshemmet Åvalla, Ängelholm 3,50x2,00 m.

Porten, blomman o vägen, grå granit. Urnlunden i Strövelstorp 1,50 m hög.

Daggkåpans smycke, metall och glasrelief. Nya lasarettet Ängelholm 1,50x1,40 m.

Årstiderna, 4 st glsmålningar, arktitekturglas i Gustav Adolfskyrkans kor, Helsingborg 2,0 x0,65 m per st.

Dialog, Triptyk, olja. Stadshuset, Ängelholm 2,70x1,30 m.

Sfäriskt galler, Järnsmide och glas. Länsförsäkringar Ängelholm, 2,90x2,30 m.

Jesus välsignar barnen, Glasmålning, arkitekturglas. Koret i Munka Ljungby kyrka 2,65x1,10 m.

Jesus botar den blinde mannen, glasmålning, arkitekturglas i koret, Munka Ljungby kyrka 2,65x1,10 m.

Sommarskrud, Triptyk, olja. Åstorps pensonsärshem, Strövelstorp 3,20x1,60 m.

Ljusvandring, 4st glasmålningar, arkitekturglas, Rebbelberga församlingshem, 1,90x0,45 m per st.

Feriedrömmen, metall, glas, polykr., trä, bildsvit på 3 väggar i Toftaskolans matsal. Munka Ljungby

Utblick, Daggprismor, Fjäril-blomma, Väggutsmyckning i olja och pelargrupp

Duvan, glasmålning. Hjärnarps kyrka 1,20 m i diameter.

Källan, glasmålning 1992, Höja församlingshem

Fredsduva, oljemålning, St Mikael kyrka, Ängelholm

Epok, väggmosaik, Storgatan 63, Ängelholm
Representerad
Nationalmuseum, Stockholm
Museerna i Göteborg,
Malmö
Helsingborg,
Eskilstuna,
Linköping,
Köpenhamn;
New York;
Tokyo
Studieresor
Frankrike;
Italien,
England

Utsmycknings-
tävlingar

5 st 1:sta pris
2 st 2:dra pris
1 st 4:de pris

Bokillustrationer

Skönlitteratur, diktsamlingar, historiska romaner bl a för Bonniers, Åkerlunds och Bibliofila klubbens förlag Stockholm såsom:
Marcel Proust:
Humlan och orkidén.
Bibliofila upplagor med handsignerade originaletsningar:
Stagnelius:
Tretton dikter,
Sehlsedt:
Femton dikter,
Wieland:
Prins Biribinker.
För FöreningenNordens förlag. Danmark:
Om H C Andersen:
I Sverrig, m fl.

Litteratur

Lennart Hagerf: Skånska tecknare 1950, Skånes konstförening.
Konstperspektiv nr 1 1951
Gunnar Hellman: Exklusiv Svensk bokkonst, Konstrevy nr 6 1952
Svenskt konstnärslexikon, Allhems förlag.
Nytt svenskt konstnärsgalleri: Svenskt facklitteratur.
Svenskt grafik från tre sekler: Nils Lindhagen: Den yngre samtida grafiken.
Biblis 1966: Sten G Lindgren, Kungliga biblioteket Stockholm.
Gunnar Hellmn: Tidningen Frihet nr 8 1955
Nordens tidning, nr 1-84, Arne Johnasson: H C Andersen i Sverige.
Konstnärer i Skåne-Blekinge, Gunnel och Kjell Svärd.

Axplock av recensioner

"Man överaskas av den måleriska känsla som denne f d grafiker nu ådagalägger i sina fritt abstrakta landskapsdukar, vårflöden, höstglöd, aprilljus.

Han målar otvunget och med all den svikt och nyansering som vill till för att en orgnisk och rytmisk bildunderbyggnad av fläckar och ljusrum skall bära. Och med en oförneklig insikt i färgen som stoffligt och koloristiskt medel lyckas han i sina bästa målningr ge en målerisk essens av naturintrycken med en sinnlig stegring och fröjd, de purpurvioletta och svartröda höstklangerna, det mjuka svävande vattenskimret i blått dunkel. Vårsvälld flod.

Nils Möller visar ett aktuellt måleri som är vackert och känsligt, det understryks av en för lokalen osedvanligt raffinerad hängning."

Separatuttällning: Limhamns konstförening i Malmö - Kristian Romare, Sydsvenska Dagbladet, november 1963.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Idag är väl alla överens om att modern svenskt bokkonst skulle varit mycket fattigare utan Lisa Matthias. Vi har stor anledning vara henne tackam t ex för lanserandet av bokullustratörer som Folke Karlsson och kanske främst Nils Möller. Deras böcker kommer alltid att vara föremål för samlarnas intresse (det gäller självallet också de som signerats av internationella storheter som Friedlaender och Prassionos)."

Avsnitt ur Biblis 1966, Red Sten G lindberg. Kungliga biblioteket, Stockholm, Gösta Janson: Bibliofila klubbens publikationer 1946-1954

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Exklusiv svensk bokkonst
En verkligt angenäm överasking erbjuder den unge skånekonstnären Nils Möller. I åtta originaletsningar till "Tretton dikter" av Erik Johan Stagnelius, har han givit sitt yppersta. Möller har inte endast lyckats leva sig in i dikternas atmosfär, utan även funnit adekvata uttryck för det dubbelbottnade i Stagnelius väsen - världsförnekandet och det sensuella. Hans linje äger både skärpa och känslighet och de skickligt inlagda aquatinteffekterna skapar stämning, samtidigt som de förhöjer de rent dekorativa effekterna. Konstnären äger en rik bildfantasi, men går aldrig till broderande överdrifter. Rent tekniskt står etsningarna (som är tryckta hos Atelier Haasen i Paris) på ett mycket högt plan.
          
Nils Möller har även illustrerat Marcel Prousts "Humlan och orkidén" (ett avsnitt ur verket "A la recherche du temps perdu"). Här har han anpassat stilen efter innehållet - håller sig så at säga närmare verkligeheten - och försök få fram olika människotyper och miljöer.
           
Slutligen måste nämnas Möllers teckningar till Wielands "Sagan om prins Biribinker". Uppgiften tycks ha roat konstnären, som fångat en del av de dråpliga och roliga scenerna. Dessutom har han försett en del av upplagan med tvp originaletsningar."
              
Konstrevyn nr. 6 1952, Gunnar Hellman.

Nils Möller memorial
e-post